Kommisionssalg

HD Camp tilbyder kommisionssalg med super klargøring.

Kommissions Honorar er 5% af salgsprisen, dog minimum kr. 5.000,-

Bliver motorcyklen ikke solgt, eller kommisionsgiver trækker salget af motorcyklen tilbage, forfalder kommissionshonoraret til betaling.

Aftalens løbetid er foreløbigt tre måneder fra nedennævnte dato. Aftalen fornyes for yderligere en tre måneders periode, af gangen og ved forlængelse hæves honoraret med 2 % dog min. kr. 1.200,- for hver gang den forlænges. 

I kommissionsperioden forbliver motorcyklen kommisionsgiverens ejendom, og henstår til salg på HD Camp adressen, på ejerens regning og risiko. (Ejeren forpligter sig til at forsikre mc’en og hvad dette indebærer mens den står hos HD Camp og ved evt. prøvekørsel)

HD Camp betinger sig at motorcyklen bliver gennemgået på eget værksted for ejers regning, samt at motorcyklen er køreklar og nysynet ved salg.

HD Camp forpligter sig til at annoncere motorcyklen på sin hjemmeside & Facebook.

Vi afhenter gratis på Fyn og efter aftalt pris udover Fyn.

 


Kommisionssalg